• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

piet pruijssers

Piet Pruijssers, penningmeester van Erfgoed Altena, heeft donderdag 22 november uit handen van burgemeester Fons Naterop een waarderingspenning ontvangen van de gemeente Aalburg. Vanaf 2013 is Piet Pruijssers penningmeester van Erfgoed Altena en beheerde  hij hier onder andere de subsidie van de provincie. 

Piet is al sinds de oprichting werkzaam bij de Vrijwilligerscentrale en houdt elke woensdagochtend in het gemeentehuis spreekuur. Ook legt Piet Pruijssers huisbezoeken af om de administratie op orde te maken en/of formulieren in te vullen voor hen die aan huis gebonden zijn.Daarnaast zit Piet Pruijssers sinds 2011 als penningmeester in het dagelijks bestuur van de Archeologische Vereniging, wat hem ongeveer zo’n 3 uur per maand kost. De vereniging is zeer tevreden over de kwaliteit van zijn werk als penningmeester. Hij kan als geen ander aan derden de boekhouding uitleggen. Ook regelt Pruijssers van alles tijdens de jaarlijkse Monumentendag, zoals de inkoop van allerlei zaken. Sinds begin dit jaar beheert de heer Pruijssers ook de gelden bij Fort Giessen Beheer.