• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

28 februari

Erfgoedontmoeting van Bibliotheek Cultuurpunt Altena in Streekarchief in Heusden met gratis workshop kaligraferen

29 februari

Netwerkbijeenkomst erfgoedorganisaties in theater Gewoon Ploon op Hoogstraat 19 in Woudrichem

Cursus Huizenonderzoek bij Streekarchief in Heusden

6 maart

Lezing Sander Wassing voor Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. over de Beeldenstorm in 1566

19 maart   

De jaarlijkse ledenvergadering van de HIstorische Kring in ’t Dijkhuis in Giessen met een bijdrage van Arie Metz over ‘De visserij in Woudrichem en het bedrijf Wylax.

26 maart

De jaarlijkse ledenvergadering van Archeo Altena op Fort Giessen

3 april

Ledenverrgadering van de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. met aansluiting lezing  “Oh, Biesbosch, wa zaide gai schôôn!”.

16 april:

Lezing van de Historische Kring door Valentine Wikaart over ‘De belevenissen van Hendrick Hamel’.
Locatie: Rondeel in Woudrichem.

20 april 

Open Archeologische dag op Fort Giessen

11 mei

Een excursie naar de vesting Gorinchem

18 mei

Fort Giessen in het teken van de lente

14 en 15 september

Open Monumetendag