• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

19 augustus

Fietstocht met BBQ met Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a.

9 en 10 september

Open Monumentendag met als thema ‘Levend Erfgoed, als monumenten konden spreken’

September

Filmavond van Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. over de Biesbosch ten tijde van de ruilverkaveling.

Oktober

Werkendams Dictee door Thera van den Heuvel bij de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a.