• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

Voorkant bram scherff

Dit boek van de hand van Bram Scherff beschrijft de ontwikkeling van de negen polders die ooit via twee sluizen aan de Tol bij Sleeuwijk op het Bergseveld loosden. Bestaande literatuur rept nauwelijks over de periode tussen ontginning en Sint-Elizabethsvloed. Op basis van een proefschrift van de Landbouwuniversiteit van Wageningen is de geschiedenis van een groot gedeelte van dit gebied tussen de jaren 1000 en 1400 echter vrij nauwkeurig weer te geven. Ook de ontwikkeling van deze polders vanaf de middeleeuwen tot eind 20e eeuw komt uitgebreid aan bod. Bovendien wordt de agrarische bedrijfsvoering vanaf het jaar 1000 tot halverwege de vorige eeuw besproken. Verder is de exacte loop van het vroegere riviertje de Werken tussen Almkerk en Werkendam uitgezocht op basis van oud kaartmateriaal.

Leen Fijnekam verzorgt 25 april op uitnodiging van de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena een lezing met als thema ‘De Biesbosch in de Tweede Wereldoorlog'. Met Alfons van Bokhorst heeft hij daar een boek over geschreven.

De Archeologische vereniging Land van Heusden en Altena houdt dinsdag 28 maart haar jaarlijkse algemene ledenvergadering op Fort Giessen. 

peutinger kaart Knipsel

noorse woning watersnood hank klein

Archiefkring Hank houdt zondag 18 december van 11.00-16.00 uur  weer een leuke, gezellige Hangdag gehouden in ‘t Uivernest te Hank. Het thema van de tentoonstelling van 2022 is 'Hank en Water'. Vanaf de St. Elisabethvloed wordt het ontstaan van de Biesbosch verteld. Water en Hank kan niet zonder stil te staan bij de Watersnood van 1953, op 1 februari volgend jaar is het zeventig jaar geleden dat de ramp zes levens eiste in het dorp Hank.

In het boek 'een Romeinse ‘zilveren’ eeuw in de gemeente Altena' beschrijft Kees van Maastrigt de ontdekking van een Romeins urnenveld in Veen, maar gaat hij ook uitgebreider in op alle Romeinse vondsten in het Land van Heusden en Altena. 

urn veen

Het eerste exemplaar van deel 30 van de Historische Reeks wordt op donderdag 3 november uitgereikt aan wethouder Wendy van Ooijen-van Breugel. Het deel met de titel ‘Vrouwen in de historie van Altena en Heusden’ wordt gepresenteerd op Kasteel Dussen. Vanaf 15.00 uur wordt een kopje koffie of thee geschonken en om 15.15 uur volgt het welkomstwoord. Tijdens de presentatie zullen Jenny van Mersbergen en Sjaak van Noorloos met accordeon en blokfluit optreden. Na de presentatie is er een hapje en drankje.

jacobajurkje

Deel 30 is voor € 20,00 ter plaatse te koop. Voor abonnees (begunstigers) is de prijs €  18,00. Ook zijn er nog enkele voorgaande delen te koop voor een sterk gereduceerde prijs.  Meer informatie op www.historischereeks.nl.      

klein banner3 01 20160518 102900

De gidsen van Fort Altena nemen in samenwerking met Erfgoed Altena deel aan het Koude oorlog weekend op 22 en 23 oktober. Het weekend is een landelijk initiatief van stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog, aanleiding zijn de herinneringen aan de Cubacrisis van zestig jaar geleden. De Koude Oorlog is een van de 56 vensters van de Canon van Altena. Zestig jaar na de Cuba crisis en drieëndertig jaar na de val van het IJzeren Gordijn, en daarmee het einde van de Koude Oorlog, zijn ook in Altena nog tastbare herinneringen te vinden van een geheime tweede infrastructuur aangelegd voor de civiel-militaire verdediging, het bestuur van het land en de bescherming van de bevolking. Zo werd in de jaren vijftig de NATO brug tussen Sleeuwijk en Gorinchem aangelegd en werden op Fort Altena en Fort Bakkerskil zogenaamde MOB loodsen gebouwd.

fort giessen kanon

De aftrap van Open Monumentendag op 10 en 11 september wordt dit jaar gehouden op woensdag 7 september op Fort Giessen. De avond van Erfgoed Altena staat in het teken van verduurzamen van monumenten. Een mooi voorbeeld daarvan is Fort Giessen zelf. Met de installatie van zonnepanelen, heatpipes en warmtepomp wordt gebruik gemaakt van duurzame energie voor de instandhouding van het Fort.

Steurgat IMG 7799 lr

Het thema voor Open Monumentendag is dit jaar duurzaamheid. Gezien de rijke historie van monumenten zijn deze bij uitstek al duurzaam te noemen. Veel monumenten hebben door de tijd heen een nieuwe functie gekregen, mooie voorbeelden in de gemeente Altena zijn onze Werelderfgoed monumenten, de vier Forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Van verdedigingswerken werden ze plekken van plezier met horeca, als B & B of als educatiefort. Fort Steurgat veranderde door de jaren heen van verdedigingswerk, interneringskamp, noodzetel tijdens de Koude Oorlog voor de scheepvaart tot luxe wooncomplex.

Subcategorieën

Met een boeiende lezing van Bas van Andel vond woensdag 6 september de aftrap voor Open Monumentendag plaats in de Klompenmakerij van Peter den Dekker in Dussen.

 

Aftrap Open Monumentendag voor Erfgoed Altena