• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

24  januari

Lezing over de Watersnood van 1953 door Jaap Schoof

2 februari

Erfgoed Altena netwerkbijeenkomst op Fort Giessen, aanvang 19.30 uur

1, 2, 3, 4 februari

Expositie Historische Verenging Werkendam en De Werken c.a. over herdenking 70 jaar Watersnood in Andries Visserhuis

12 februari 

750 jarig bestaan van Waterschap Rivierenland

21 Februari

Lezing over exodus van H.P. Scholte

9 maart 

Jaarvergadering Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. met aansluitend lezing over de Spaanse griep.

21 maart

Jaarlijkse ledenvergadering van de Historische Kring in ’t Dijkhuis in Giessen met de bijdrage over Jac. van der Pol in Veen

25 april

Lezing over de Liniecrossers door Jelle Simons

Mei

Lezing over de Gelderse Krijgsheer Maarten van Rossum bij Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a.

13/20 mei

Afsluiting seizoen Historische Kring

Zaterdag in juni

Wandeling met gids door Drimmelen met Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a.

19 augustus

Fietstocht met BBQ met Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a.

9 en 10 september

Open Monumentendag met als thema ‘Levend Erfgoed, als monumenten konden spreken’

September

Filmavond van Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. over de Biesbosch ten tijde van de ruilverkaveling.

Oktober

Werkendams Dictee door Thera van den Heuvel bij de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a.