• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

28 november

Een lezing van Historische Kring door Dr. Bart Wallet over ‘De Joden na de Tweede Wereldoorlog in Nederland.’ 
Locatie: Almzaal hervormde kerk in Almkerk.

29 november

Wèrrekendams Dictee in Verenigingsgebouw van Irene aan de Graaf van Hornelaan in Werkendam; aanvang 20.30 uur. 

9 januari        

Een lezing van Historische Kring door John Stoop over ‘De Vries Robbé in Gorinchem.’
Locatie: De Bolderik in Sleeuwijk.

31 januari

Netwerkbijeenkomst erfgoedorganisaties op Fort Giessen

20 februari

Bas Aarts met een lezing van de Historische Kring over “Door de eeuwen heen alle burchten, motten en kastelen in Altena.’
Locatie: Dorpshuis Tavenu in Nieuwendijk. In samenwerking met Archeo Altena.

19 maart   

De jaarlijkse ledenvergadering van de HIstorische Kring in ’t Dijkhuis in Giessen met een bijdrage van Arie Metz over ‘De visserij in Woudrichem en het bedrijf Wylax.

16 april:

Lezing van de Historische Kring door Valentine Wikaart over ‘De belevenissen van Hendrick Hamel’.
Locatie: Rondeel in Woudrichem.

11/18 mei

Een excursie naar de vesting Gorinchem.