• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

19 september

Monumenten Klassendag op Kasteel Dussen

22 september

Lezing over begraafplaatsen en grafmonumenten in Werkendam in cultuurhistorisch perspectief door Leon Bok

24 september

Openstelling Fort Giessen

7 oktober

Presentatie boek 'Turf en Kaarsen' over de Middeleeuwse geschiedenis van Woudrichem door Johanna van Roode

18 oktober  

Lezing door Gini van Wijk met als thema ‘Van karrenspoor tot A59’ in het dorpshuis in Genderen.

22 en 23 oktober

Koude oorlog expositie op Fort Altena

3 november

Presentatie deel 30 van de Historische Reeks

29 november

Lezing door Leen Ouweneel over de Oude Hollandse Waterlinie in dorpshuis Tavenu te Nieuwendijk

24  januari

Lezing over de Watersnood van 1953 door Jaap Schoof

12 februari 2023

750 jarig bestaan van Waterschap Rivierenland

21 maart

Jaarlijkse ledenvergadering van de Historische Kring in ’t Dijkhuis in Giessen met de bijdrage over Jac. van der Pol in Veen