• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

Louise Parihale houdt op uitnodiging van de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena een lezing met als onderwerp ‘De geschiedenis en de cultuur van de Molukkers. De lezing is in dorpshuis Tavenu, Singel 16a in Nieuwendijk en begint om 20.00 uur.

Molukkers aankomst

Louise Parihala kwam als kind van vier jaar met haar ouders in 1951 in Nederland aan. Samen met nog 12.500 andere Molukkers, voornamelijk ex-KNIL militairen. Op dienstbevel moesten zij Indonesië verlaten voor een tijdelijk verblijf van zes maanden in Nederland. Ze kregen onderdak in een deel van het voormalige concentratiekamp Vught. De beloofde zes maanden zijn inmiddels bijna 70 jaar geworden. In 1968 besloot de regering dat de Molukkers definitief in Nederland mochten blijven. Kamp Vught werd omgedoopt tot woonoord Lunetten waar nog steeds Molukkers wonen. Ook in onze streek kwamen Molukkers wonen.

Aan de hand van onder andere foto's vertelt mevrouw Parihala over de Molukse cultuur en hoe het leven in Lunetten was. De lezing wordt muzikaal opgeluisterd door Tony Parinussa met Molukse zang en muziek. 

Iedereen is hartelijk welkom. Voor niet-leden is de entree vier euro.