• Erfgoed Altena

    Erfgoed Altena

noorse woning watersnood hank4

Janny Lock houdt dinsdag 11 februari op uitnodiging van de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena een lezing met als onderwerp ‘Geschenkwoningen na de watersnoodramp 1953’. De lezing is in ’t Verlaat, ’t Verlaat 1 in Almkerk en begint om 20.00 uur.

Hoewel er in het Land van Heusden en Altena veel minder slachtoffers van de watersnoodramp 1953 waren dan in de andere overstroomde gebieden, was de schade echter enorm. Er werd uit de hele wereld met gulle hand direct hulp verleend in de vorm van kleding, huisraad en voedsel. Iets later kwamen uit Scandinavië en Oostenrijk 720 eengezinswoningen en 140 vakantiehuizen. Het Land van Heusden en Altena kreeg woningen uit Noorwegen. Ze stonden in Hank, Nieuwendijk en Sleeuwijk. Daarvan is er nog maar één in originele staat over. Ze zijn afgebroken of ommuurd. De geschiedenis daarvan is lange tijd onbekend gebleven. Over deze geschiedenis wordt deze avond veel verteld waarin ook veel aandacht aan de woningen in deze streek.

Janny Lock is auteur van het boek ‘Huizen van hout, woningen geschonken na de watersnoodramp’. Iedereen is hartelijk welkom. Voor niet-leden is de entree vier euro.